VDF tuyển Cố Vấn kiêm Điều phối viên

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VDF) tuyển 01 Cố vấn về cải thiện sinh kế kiêm Điều phối viên tại Nam Định

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: winrockvfd@gmail.com

Hạn chót: 15/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.