IECD tuyển Cán bộ truyền thông và sự kiện

Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu (IECD) cần tuyển Cán bộ truyền thông và sự kiện, làm việc tại TP. HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/04/2020

Liên hệ: ttv.hardiville@iecd.org