AMD Trà Vinh tuyển nhóm Tư vấn

Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh (AMD Trà Vinh) cần tuyển một nhóm tư vấn đánh giá mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hồ sơ xin gửi về: Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh, số 07 Lê Thánh Tôn, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Hạn chót nộp hồ sơ: 25/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.