SNV tuyển Cố vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam đang tuyển Cố vấn về kinh doanh nông nghiệp, làm việc tại Hà Nội và đi công tác 2 tuần/tháng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamjobs@snvworld.org trước ngày 21/02/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.