Chính phủ Úc hỗ trợ quản lý rừng và thương mại gỗ hợp pháp

ThienNhien.Net – Chính phủ Úc vừa quyết định tài trợ Dự án “Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm” do Tổng cục Lâm nghiệp, tổ chức WWF-Việt Nam, RECOFTC và TRAFFIC đồng thực hiện.

Trước những yêu cầu khắt khe về gỗ nhập khẩu hợp pháp, theo các chuyên gia trong ngành, cần xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề phân loại và nhận diện gỗ hợp pháp. Mặc dù Nghị định 32/2006/NĐ-CP về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và công ước CITES đã được ban hành, nhưng hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về nhận dạng các loại gỗ thuộc danh mục cấm, bị hạn chế buôn bán theo Nghị định. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc quản lý gỗ xuất và nhập khẩu.

Dự án sẽ tập trung vào hỗ trợ giúp các ngành chức năng Việt Nam tăng cường thực hiện quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản hợp pháp và có trách nhiệm, hướng các hoạt động quản lý rừng trồng bền vững thành hoạt động thường xuyên. Kéo dài đến tháng 3/2018, dự án chia thành 2 hợp phần chính tập trung vào thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường thực hiện thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm. Ngoài ra, dự án sẽ triển khai nâng cao nhận thức cho người dân, những nhà sản xuất và kinh doanh để bước đầu tạo định hướng trong tư duy và phát triển các sản phẩm gỗ có trách nhiệm cho thị trường Việt Nam.

Với sự giúp đỡ của Chính phủ Úc, rừng Việt Nam sẽ được quản lý bài bản hơn, góp phần đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của các nhà nhập khẩu gỗ.

Theo kế hoạch đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra mục tiêu Việt Nam có ít nhất 500.000 ha rừng được cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, hiện nay trên cả nước mới có 219.245 ha rừng trồng có chứng chỉ. Để góp phần vào mục tiêu này, Dự án đặt mục tiêu có thêm ít nhất 3.000 ha rừng trồng được nâng cao tầm quản lý và đạt chứng chỉ rừng. Thêm vào đó, ít nhất một chính sách quan trọng về thúc đẩy quản lý rừng bền vững được xây dựng hoặc sửa đổi, thương mại gỗ hợp pháp và minh bạch được tăng cường và bước đầu thị trường nội địa đối với mặt hàng lâm sản có chứng chỉ được khởi sắc.

“Dự án Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý rừng bền vững. Ngoài ra, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị ký kết Hiệp định đối tác tự nguyện FLEGT với EU thì các hoạt động tăng cường năng lực về thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm là rất cần thiết”, ông Lê Văn Bách, Vụ trưởng Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp – Tổng cục Lâm nghiệp, Tổ trưởng tổ thực hiện dự án, cho biết.