Củ chi phát triển thành công mô hình trồng măng tây

ThienNhien.Net – Từ năm 2007, nhằm thực hiện chủ trương của thành phố về chuyển đổi diện tích đất lúa năng suất thấp sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn, Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã kết hợp với Công ty Cẩm Hon mở rộng diện tích trồng cây măng tây xanh tại huyện Củ Chi. Và sau 3 năm thực hiện, mô hình trồng măng tây đã cho thấy những dấu hiệu bền vững.


Từ 4ha cây măng tây xanh trồng tại các xã Nhuận Đức, Trung Lập Hạ (Củ Chi), đến nay, tổng diện tích cây măng tây tại Củ Chi đã là 8 ha, tập trung ở các xã Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Hòa Phú, Phước Hiệp. Cây măng ở đây phát triển và sinh trưởng tốt, cho năng suất cao, phẩm chất măng ngon, đáp ứng yêu cầu thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập cho người dân.

Với những hiệu quả này, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng măng tây tại Củ Chi và xây dựng mô hình trình diễn qui mô 7ha tại xã Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Hòa Phú và Phước Hiệp. Đồng thời, hỗ trợ 40% giống, 20% phân bón, là cầu nối để công ty Cẩm Hon ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Bên cạnh đó, để mở rộng và có phương hướng sản xuất tốt trong thời gian tới, phòng Nông nghiệp huyện Củ Chi đã phối hợp với Trạm Khuyến nông và Trạm Bảo vệ thực vật mở lớp tập huấn, tổ chức tham quan mô hình thực tế, theo dõi, hướng dẫn trên đồng ruộng, dự báo tình hình sâu bệnh….hướng tới xây dựng và triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

Mặt khác, UBND huyện cũng đưa ra một số giải pháp đồng bộ như quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và yêu cầu hỗ trợ từ các ban ngành.

Cụ thể, xác định vùng trồng măng tập trung, đến hết năm 2010 phát triển 30 ha tại xã Trung Lập Hạ và Nhuận Đức. Đến năm 2015, có thể mở rộng đến 100 ha tại các xã lân cận thuộc huyện Củ Chi.

Ngoài các yếu tố trên, công tác giống, kỹ thuật canh tác và liên kết trong sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá rộng rãi sản phẩm… – khâu quyết định quan trọng góp phần phát triển vững cây măng tây trên địa bàn huyện Củ Chi – cũng được lãnh đạo huyện quan tâm.

Với những thuận lợi cơ bản về khí hậu thổ nhưỡng, cũng như sự hỗ trợ của các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, sự quan tâm của lãnh đạo huyện, người dân, hy vọng trong tương lai Củ Chi sẽ phát triển mạnh mô hình cây măng tây thành một vùng sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường.