SRD tuyển Trưởng phòng nông nghiệp bền vững

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang tuyển 01 Quản lý Nông nghiệp Bền vững.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment@srd.org.vn trước ngày 31/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.