ENV thông báo tiếp tục nhận đề xuất

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và Tổ chức Humane Society International (HSI) thông báo về việc tiếp tục nhận và xét duyệt các tài trợ nhỏ dành cho các dự án hành động vì Động vật hoang dã (ĐVHD). Với thủ tục xét duyệt đơn giản, các khoản tài trợ nhỏ sẽ tiếp tục được trao cho các dự án với những sáng kiến được đánh giá là có khả năng tác động trực tiếp, góp phần giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ ĐVHD tại Việt Nam.

Đơn xin tài trợ (bản tóm tắt) có thể được tải về tại đây (bản Tiếng Việt) hoặc tại đây (bản Tiếng Anh), hoặc yêu cầu nhận qua email grant.env@gmail.com. ENV sẽ liên hệ với các dự án khả thi để đề nghị nộp hồ sơ chi tiết.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây