Oxfam tuyển Cán bộ hành chính

Tổ chức Oxfam quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ hành chính Chương trình, làm việc tại Hà Nội và công tác tại một số địa bàn dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email HR.Vietnam@oxfamnovib.nl trước ngày 20/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.