ADRA tuyển Điều phối viên hiện trường

Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ Đốc Phục Lâm (ADRA) tại Việt Nam đang tuyển 01 Điều phối viên hiện trường, làm việc tại Vĩnh Long.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bao gồm thư xin việc và mẫu ứng tuyển của ADRA đến địa chỉ email tuyendung@adravietnam.org trước ngày 31/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.