UNDP kêu gọi ý tưởng dự án

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP- GEF SGP) tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức quần chúng (kinh phí tối đa cho mỗi dự án 50.000 USD). Các lĩnh vực ưu tiên của GEF bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu; hạn chế và ngăn ngừa suy thoái đất và các vùng nước quốc tế.

Liên hệ:

Chương trình UNDP- GEF SGP Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối viên quốc gia

Địa chỉ: 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội

ĐT: 04 3942 1495

Email: gef-sgpvietnam@undp.org

Hạn nộp ý tưởng dự án: 30/11/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.