Save the Children tuyển Trợ lý

Tổ chức Save the Children cần tuyển Trợ lý kiêm cán bộ hành chính, làm việc tại Lào Cai.

Ứng viên quan tâm gửi CV và thư ứng tuyển đến: Vietnam.HR@savethechildren.org

Hạn ứng tuyển: 11/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.