Plan tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển nhóm/công ty tư vấn đánh giá cuối kì cho dự án “Thúc đẩy trẻ em học tập và phát triển sớm tại các khu vực thiệt thòi của Việt Nam” tại Thái Nguyên và Phú Thọ.

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ email hieu.gianghoang@plan-international.org và trang.daonhu@plan-international.org trước ngày 20/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.