Viện Woolcock tuyển Cán bộ dự án

Viện nghiên cứu y tế Woolcock thuộc Trường Đại học Sydney đang cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh và các tài liệu khác tại đây: (https://airtable.com/shrEHhrmyayGTWOjs)

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây