Cơ hội cho nhà báo khoa học tại Mexico

Liên đoàn các Nhà báo Khoa học Thế giới (WFSJ) đang tổ chức một cuộc thi để chọn lựa 5 nhà báo trên toàn thế giới đưa tin về cuộc gặp giữa các chuyên gia bàn về mối quan hệ giữa sức khỏe và môi trường. Thông tin chi tiết như sau:

Cuộc gặp giữa các chuyên gia về y tế và môi trường, do WFSJ phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) của Canada tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/12/2008 tại Merida, Mexico.

Những phóng viên quan tâm đến cuộc thi này xin gửi lý lịch trích ngang, bản sao hộ chiếu, 3 bài viết hoặc file video/audio về các vấn đề y tế và môi trường của mình (bằng ngôn ngữ nguyên gốc) và một bài luận 1 trang bằng tiếng Anh về lý do muốn giành chiến thằng cuộc thi này.

Hồ sơ tham dự phải gửi đến ban tổ chức trước ngày 2/9. Danh sách những phóng viên được chọn sẽ được công bố vào ngày 6/10/2008.

Tham khảo http://www.ecohealth2008.org/anuncio.php hoặc liên hệ theo email info@wfsj.org