PanNature hỗ trợ nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu sinh

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ nghiên cứu tại hiện trường huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nội dung chi tiết như sau:

Đối tượng hỗ trợ: Sinh viên năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành liên quan đến các chủ đề nghiên cứu dưới đây. Trong đợt từ tháng 5 đến tháng 8/2017, chúng tôi sẽ hỗ trợ từ 2-3 nghiên cứu.

Các chủ đề nghiên cứu:

 • Đa dạng sinh học và sinh thái rừng
 • Các biện pháp lâm sinh
 • Quản lý và sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ
 • Các mô hình quản lý, bảo vệ rừng của cộng đồng
 • Tác động, mối đe dọa lên tài nguyên rừng
 • Sinh kế bền vững gắn với tài nguyên thiên nhiên

Thời gian hỗ trợ: Từ 01-03 tháng, tùy theo nội dung nghiên cứu và thảo luận giữa hai bên.

Các hỗ trợ từ PanNature:

 • Thông tin, tài liệu, dữ liệu về chủ đề nghiên cứu
 • Hướng dẫn, định hướng chuyên môn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu, PanNature sẽ cử cán bộ đồng hướng dẫn đề tài.
 • Liên hệ, hậu cần với các cơ quan, cộng đồng ở địa bàn
 • Nơi ăn ở, làm việc ở địa bàn
 • Chi phí đi lại, phương tiện đi lại ở hiện trường
 • Hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt

Hồ sơ bao gồm:

 1. Thư bày tỏ nguyện vọng, nêu rõ chủ đề nghiên cứu, thời gian thực hiện tại hiện trường và nhu cầu hỗ trợ.
 2. Đề cương nghiên cứu tóm tắt (2-3 trang)
 3. Sơ yếu lý lịch (CV)

Hồ sơ xin vui lòng gửi qua email đến: Chị Nguyễn Thái Hằng – Email: thaihang@nature.org.vn

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: 15/05/2017

Một số hình ảnh văn phòng hiện trường Vân Hồ vui lòng xem tại đây.