Hội thảo “Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược” lần thứ 4 năm 2011

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)  hợp tác với Trung tâm Các Chương trình truyền thông – Đại học Y tế Công cộng -Johns HopKins Bloomberg thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược” lần thứ 4 tại Việt Nam. Khóa đào tạo sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 30 tháng 9 năm 2011 tại Hạ Long, Quảng Ninh.
Khóa đào tạo được thiết kế dành riêng cho các nhà quản lý chương trình nhằm nâng cao sự hiểu biết, các kiến thức và kỹ năng về Truyền thông thay đổi hành vi thông qua phân tích những phát hiện mới nhất trong lĩnh vực truyền thông sức khỏe và xã hội.
Khóa đào tạo hướng tới các cấp quản lý và các nhà quản lý chương trình truyền thông thay đổi hành vi, không tập trung vào các kỹ thuật về sản xuất các sản phẩm truyền thông cụ thể. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng anh và tiếng việt dịch song song.
Khóa đào tạo dành cho tất cả các cán bộ, tổ chức trong và ngoài nước làm việc trong lĩnh vực phát triển và truyền thông quan tâm tới truyền thông thay đổi hành vi.
Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký là 15 tháng 7 năm 2011.
Hồ sơ xin gửi về địa chỉ: thuvan@ccrdvn.org
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ms. Phạm Thái Hằng
Trưởng phòng truyền thông
Số 5, lô 15E, Trung Yên 15D, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3 783 2742/43
http://www.ccrd.org.vn