Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Tư vấn thiết kế hệ thống giám sát và đánh giá cho dự án SusV.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh qua email tới:

Mr. Nguyễn Quốc Tuấn, Cán bộ Chương trình Private Sector
Email: tuan.nguyenquoc@oxfam
22 Lê Đại Hành, Hà Nội

Hạn chót: 17h ngày 18/11/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.