World Vision tuyển Tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) Việt Nam tại Đà Nẵng đang tuyển Tư vấn thực hiện đánh giá cuối kỳ dự án về chăn nuôi.
Liên hệ:
Ban Con người và Văn hóa – World Vision International tại Việt Nam –
Địa chỉ: 988 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng – Điện thoại:  0511. 3 828459
Email: nguyen_thi_thanh_hang@wvi.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 21/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.