Phát hiện hơn 4.600 vụ vi phạm các quy định bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – 10 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song các tỉnh khu vực phía Bắc đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

10 tháng năm 2016, các tỉnh phía Bắc phát hiện hơn 4.600 vụ vi phạm các qui định bảo vệ rừng (Ảnh: TQ)
10 tháng năm 2016, các tỉnh phía Bắc phát hiện hơn 4.600 vụ vi phạm các qui định bảo vệ rừng (Ảnh: TQ)

Hầu hết các chỉ tiêu phát triển rừng đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Trồng được 97.314 ha rừng tập trung, đạt 106,7% kế hoạch năm; chăm sóc 223.329 ha rừng trồng, đạt 137,8% kế hoạch năm; khoán bảo vệ trên 2.100 ha rừng; trồng thay thế được 11/15 nghìn ha rừng bị xâm chiếm do chuyển đổi làm thủy điện, công trình công cộng và kinh doanh (đạt 75%); các tỉnh đã công nhận 11 cây giống lâm nghiệp mới, chọn được hơn 400 cây trội của các loài cây bản địa như: Huỳnh, sơn tra, vối thuốc, sa mộc, tống quá sủ… để đưa vào trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở các địa phương.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 4.600 vụ vi phạm các qui định bảo vệ rừng; đã xử lý gần 4.000 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 32 tỷ đồng.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, 19 tỉnh khu vực phía Bắc đã xây dựng đề án, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện. Đến nay, đã chuyển hóa được 1.555 ha rừng trồng sang mục đích kinh doanh gỗ lớn, đã trồng 88.180 ha rừng trồng kinh doanh gỗ lớn.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Kết quả trồng rừng thay thế của nhiều tỉnh còn thấp, diện tích rừng bị cháy tăng cao so với cùng kỳ năm 2015; chính quyền cơ sở nhiều nơi còn thiếu kiên quyết, chưa chỉ đạo quyết liệt, thậm chí nhiều nơi còn chưa vào cuộc trong việc bảo vệ và phát triển rừng, chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn việc phá rừng, gây cháy rừng; tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra nghiêm trọng tại một số vùng trọng điểm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Khu vực phía Bắc gồm 19 tỉnh, trong đó có 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc và 5 tỉnh đồng bằng sông Hồng với diện tích tự nhiên là 10,3 triệu ha. Toàn vùng có 6,219 triệu ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp, diện tích có rừng là 5,23 triệu ha, độ che phủ rừng đạt 50,9%.