Phát hiện 3 điểm có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép

Dù đã hết giấy phép khai thác khoáng sản, nhưng một số doanh nghiệp ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng vẫn có dấu hiệu lợi dụng khoáng sản đã khai thác còn tồn để tiếp tục khai thác mới.

Ông Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm vừa ký văn bản yêu cầu Phòng TNMT chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, UBND xã Lộc Tân kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Lộc Tân, nhất là tại khu vực mỏ cao lanh của Công ty CP khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng và khu vực mỏ cao lanh của Công ty TNHH Trung Nam.

UBND huyện Bảo Lâm yêu cầu các cơ quan kể trên kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo của Công an huyện Bảo Lâm vào ngày 5.1 cho biết, qua khảo sát nắm tình hình cho thấy, Công ty TNHH Trung Nam dù đã hết giấy phép khai thác khoáng sản, nhưng vẫn có dấu hiệu lợi dụng khoáng sản đã khai thác còn tồn để tiếp tục khai thác mới, đồng thời khu vực xung quanh mỏ của Công ty CP khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng và Công ty TNHH Trung Nam có 3 điểm có dấu hiệu khai thác cát trái phép trước đó.

Tại báo cáo này, Công an huyện Bảo Lâm cho rằng, để kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép có thể tiếp tục xảy ra trong khu vực này, Công an huyện Bảo Lâm đề xuất Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng TNMT kiểm tra, chấn chỉnh việc khai thác khoáng sản trái phép của Công ty TNHH Trung Nam (nếu có); chỉ đạo UBND xã Lộc Tân tổ chức kiểm tra, xác minh các đối tượng có dấu hiệu khai thác cát trái phép trong khu vực xung quanh 2 mỏ cao lanh, yêu cầu các đối tượng đưa máy móc, phương tiện ra khỏi khu vực, đồng thời tháo dỡ toàn bộ các lán trại tạm không để tồn tại; thường xuyên tuần tra, kiểm soát không để các đối tượng này trở lại hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.