Kinh hãi với sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Megi