REACH tuyển giám đốc điều hành

Tổ chức phi chính phủ REACH cần tuyển Giám đốc điều hành, làm việc tại Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.