PSI tuyển cán bộ tài chính chương trình

Tổ chức dịch vụ dân số quốc tế (PSI) cần tuyển cán bộ tài chính chương trình làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 5/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.