NPA tuyển Cán bộ tài chính

Tổ chức Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na-Uy (NPA) đang tuyển 01 Cán bộ tài chính, làm việc tại Văn phòng Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ gồm CV và thư xin việc, trong đó nêu rõ lý do phù hợp với vị trí và tổ chức, bản sao các chứng chỉ liên quan và 03 người giới thiệu đến địa chỉ e-mail address recruitment.vn@npaid.org. Nêu rõ vị trí ứng tuyển trong tiêu đề email.

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/10/2016

Xem thêm Bản mô tả công việc tại đây.