HKI tuyển Điều phối hành chính/tài chính

Tổ chức Helen Keller International (HKI) đang tuyển 01 Điều phối hành chính/tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi Thư xin việc và CV tới Ms. Hue, email tranhue@hki.org (cc Ms. Ngoc, email pngoc@hki.org và Ms. Liwen, email lzhou@hki.org) trước ngày 30/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.