WHO tuyển Tư vấn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần tuyển Tư vấn ngắn hạn về tài chính y tế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2020

Liên hệ:  wpvnmapplicants@who.int