DP Hanoi tuyển Cán bộ dự án

Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi) đang tuyển 01 Cán bộ dự án.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email admin@dphanoi.vn hoặc hoinkt@gmail.com trước ngày 19/08/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.