ChildFund Vietnam tuyển Thực tập sinh

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam hiện đang cần tuyển Thực tập sinh, làm việc tại Hà Nội và Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Online tại đây (http://childfund.org.vn/en/working-opportunities/vacancies)

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Tại Hà Nội; Tại Hòa Bình