UNDP tuyển Chuyên gia tư vấn

UNDP đang tuyển 01 Chuyên gia tư vấn quốc tế về thị trường các-bon.

Liên hệ: 

Ban Tuyển dụng, UNDP Việt Nam, 304 Kim Mã, Hà Nội
Tel: (+84 4) 38500100 – (+84 4) 38500200
Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/09/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.