Children Fund tuyển Cán bộ công tác xã hội

Children Fund cần tuyển 03 Cán bộ công tác xã hội. Chi tiết công việc xem tại đây.
Địa điểm làm việc: Bắc Kạn, Hòa Bình, Cao Bằng
Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tại: http://www.childfund.org.vn/vi/candidate?nid=1537
Thông tin liên hệ: recruitment.VN@childfund.org.vn.
Hạn chót nhận hồ sơ: 21/11/2019