ActionAid mời Chuyên gia đánh giá cuối kỳ và Tài liệu hóa

ActionAid Việt Nam và Benoy Foundation cùng hợp tác triển khai Dự án “Thúc đẩy thanh niên tham gia vào phát triển cộng đồng và phòng ngừa thiên tai” từ 07/2011 tại huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng với mục tiêu chính là nâng cao thu nhập cho người dân trong cộng đồng, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của họ trước thiên tai bằng cách kết nối thanh niên vào phát triển cộng đồng, lên kế hoạch phòng ngừa thiên tai và quản lý ứng phó với thiên tai.

Sau 3 năm, nhiều hoạt động quan trọng  đã được triển khai và hoàn thành. Để có cái nhìn khách quan về hiệu quả hoạt động của dự án và rút ra bài học kinh nghiệm, AAV tiến hành thực hiện đánh giá cuối kỳ và tài liệu hóa các mô hình thành công.

Thời gian dự kiến tiến hành đánh giá: Từ 20 đến 30/8 /2014

Địa điểm đánh giá: Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Liên hệ:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm gửi CV, đề xuất và dự trù ngân sách (bao gồm phí tư vấn, ăn, nghỉ, đi lại 2 chiều Hà Nội – Thông Nông, Cao Bằng), đến:

Ông Đào Quang Minh

Quyền Trưởng phòng chương trình – ActionAid tại Việt Nam

Địa chỉ: 14-16 Hàm Long, Hà Nội – Điện thoại: 04 39439 866 (Ext: 180)

Email: minh.daoquang@actionaid.org

Hồ sơ ghi rõ: Đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án “Thúc đẩy thanh niên tham gia vào phát triển cộng đồng và phòng ngừa thiên tai”

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/8/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây:

Chuyên gia đánh giá cuối kỳ

Chuyên gia tài liệu hóa mô hình thành công dự án