Dự án IPSARD tuyển Chuyên gia

Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) trong khuôn khổ thực hiện Nghiên cứu “Điều tra các rào cản đối với việc kinh doanh trong thị trường đầu vào trung gian ngành nông nghiệp” cần tuyển 05 Chuyên gia tư vấn trong nước:

– 01 Chuyên gia thiết kế bảng hỏi và phân tích số liệu
– 01 Chuyên gia nhập và làm sạch số liệu điều tra
– 01 Chuyên gia viết báo cáo tổng quan cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế
– 01 Chuyên gia viết báo cáo về rào cản hành chính, pháp lý giống cây; báo cáo tổng hợp
– 01 Chuyên gia viết báo cáo về rào cản hành chính, pháp lý đối với giống vật nuôi và máy móc nông nghiệp

Liên hệ:

Phòng 303, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
Số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Email: sam.nguyent@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/08/2016