SCDI tuyển Cán bộ Hành chính

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đang tuyển 01 Cán bộ Hành chính, làm việc tại Hà Nội.

Hồ sơ xin ứng tuyển xin gửi về địa chỉ: nhungtran@scdi.org.vn trước ngày 31/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.