CARE tuyển Biên – Phiên dịch

Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Biên dịch viên và Phiên dịch viên cho giai đoạn 2016-2017.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bao gồm CV, Báo giáThông tin bên cung cấp dịch vụ đến địa chỉ email procurement1@care.org.vn, ghi rõ tiêu đề “Interpreter/Translator application

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/12/2016.