ASSIST tuyển Thực tập sinh

Tổ chức ASSIST tại Việt Nam đang tuyển 01-02 Thực tập sinh hỗ trợ dự án.

Liên hệ:

Ms. Trang Anh
Email: tranganh@eccinternational.com
ĐT: (+848) 3948 3142 (Nhánh 201)

Thông tin chi tiết xem tại đây.