World Vision tuyển Tư vấn biên dịch

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn biên dịch tài liệu Việt-Anh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.