Save Vietnam’s Wildlife tuyển Cán bộ truyền thông

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) hiện đang tuyển 01 Cán bộ truyền thông làm việc tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) vào địa chỉ thư điện tử: info@savevietnamswildlife.org hoặc kimanh@savevietnamswildlife

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.