CHAI tuyển Trợ lý hành chính

Clinton Health Access Initiative (CHAI) tại Việt Nam cần tuyển 01 Trợ lý hành chính, làm việc tại Hà Nội, bắt đầu từ 01/9/2016.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/8/2016.

Liên hệ: vietnam_office@clintonhealthaccess.org

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.