CHAI tuyển trưởng phòng tài chính – nhân sự

Tổ chức Clinton Health Access Initiative (CHAI) cần tuyển trưởng phòng tài chính – nhân sự, làm việc tại Hà Nội

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: vietnamjobs@clintonhealthaccess.org

Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.