CWS tuyển Tư vấn

Tổ chức Church World Service (CWS) đang cần tuyển Tư vấn thực hiện khảo sát cơ bản tại Tuyên Quang và Lai Châu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: cws@cws.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/09/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.