GreenViet tuyển 02 Kế toán

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cần tuyển 02 Kế toán, làm việc tại Đà Nẵng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: admin@greenviet.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây