WWF tuyển Cán bộ Hành chính

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tuyển 01 Cán bộ Hành chính dự án làm việc tại Huế.

Liên hệ: 

Ứng viên nộp hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.