MDF tuyển Chuyên gia

Trung tâm MDF đang tuyển 01 Chuyên gia/Tư vấn, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Att. Koen Toonen, Giám đốc
MDF Asia (Văn phòng Việt Nam) – P905, 249A Thụy Khuê, Hà Nội
Email: kto@mdf.nl; mdfic@mdf.nl

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/07/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.