WVI tuyển Trợ lý Dự án

Tổ chức World Vision International (WVI) đang tuyển 01 Trợ lý Dự án làm việc trong 8 tháng tại Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ Online trước ngày 22/07/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.