CRS tuyển Tư vấn làm phim

Tổ chức Cứu trợ nhân đạo (Catholic Relief Services – CRS) cần tuyển 01 Tư vấn thưc hiện 02 phim ngắn.

Liên hệ trực tiếp:

Ms. Luong Nhu Oanh – Cố vấn kỹ thuật, DRR & CCA

Điện thoại: 04. 37738300, ext: 132

Email: oanh.luong@crs.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.