Kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản tại Yên Bái

ThienNhien.Net – Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo điện tử Vietnamnet về tình trạng Hợp tác xã Văn Thịnh khai thác đá vôi tại khu vực Khe Thắm (núi Tè), xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái khi Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu xử lý thông tin trên và Bộ cũng đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Yên Bái về chỉ đạo, xử lý tình trạng này.

Để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra các trường hợp tương tự, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Yên Bái tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan, nhất là đối với các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, khai thác khi Giấy phép hết hạn, khai thác khi chưa có Hợp đồng thuê đất, không có thiết kế mỏ gây mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc đối với dư luận.

Các cơ quan tăng cường phối hợp thực hiện tốt và thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản cũng như bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản cũng như nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về khoáng sản các cấp; nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân, nhất là người dân nơi có mỏ khoáng sản.

Ngoài ra, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoáng sản, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với địa phương liên quan ở khu vực giáp ranh; kiểm tra, giám sát UBND cấp dưới trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.