Save the Children truyển Trợ lý IT

Tổ chức Save the Children tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý IT, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email Vietnam.HR@savethechildren.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/10/2015

Thông tin chi tiết: Mô tả công việc, Mẫu đơn đăng ký