Oxfam tuyển Quản lý dự án

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang tuyển 01 Quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email HR.Vietnam@oxfamnovib.nl
Hạn chót nộp hồ sơ: 17/07/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.