Quỹ AIP tuyển Điều phối giám sát và đánh giá

Quỹ AIP tuyển 01 Điều phối giám sát và đánh giá, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 15/04/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.